ivak‍zvony@g‍mail.‍com 0905 941 321 - Ing. Bystrík Ivák

Fotogaléria

 • Všetko
 • Vešiaky
 • Vežové hodiny
 • Automatika zvonenia
 • Ďialkové ovládanie zvonov
 • Gongy
 • Konštrukcia
 • Kované srdcia
 • Naša práca
 • Odbíjanie
 • Odlievanie
 • Certifikáty
 • Zváranie zvonov
 • Elektronické zvony a zvonkohry
Automatika zvonenia 1
Automatika zvonenia 2
Automatika zvonenia 3
Gongy 1
Gongy 5
Konštrukcia 7
Konštrukcia 8
Konštrukcia 1
Konštrukcia 2
Konštrukcia 3
Konštrukcia 4
Konštrukcia 5
Konštrukcia 6
Kované srdcia 1
Kované srdcia 2
Naša práca 1
Naša práca 2
Naša práca 3
Naša práca 4
Naša práca 5
Naša práca 6
Odbíjanie 1
Odlievanie 1
Odlievanie 2
Odlievanie 3
Odlievanie 4
Odlievanie 5
Odlievanie 6
Odlievanie 7
Odlievanie 8
Odlievanie 9
Odlievanie 10
Odlievanie 11
Odlievanie 12
Odlievanie 13
Vešiaky 1
Vešiaky 2
Vešiaky 3
Vešiaky 4
Vešiaky 5
Vešiaky 6
Vešiaky 7
Vešiaky 8
Vešiaky 9
Vešiaky 10
Vešiaky 11
Vešiaky 12
Vešiaky 13
Vešiaky 14
Vešiaky 15
Vešiaky 16
Vešiaky 17
Vešiaky 18
Vešiaky 19
Vešiaky 20
Veža 1
Veža 2
Veža 3
Veža 4
Veža 5
Veža 6
Veža 7
Veža 8
Veža 9
Veža 10
Veža 11
Veža 12
Veža 13
Veža 14
Veža 15
Veža 16
Veža 17
Veža 18
Veža 19
Veža 22
Veža 23
Osvedčenie
Stanovisko
Oprávnenie
Stanovenie
Zváranie zvonov 1
Zváranie zvonov 2
Zváranie zvonov 3
Zváranie zvonov 4
Zváranie zvonov 5
Zváranie zvonov 6
Zvonkohra