Elektrický pohon zvonov

1

Pre automatizáciu kostolných zvonov používame najspoľahlivejšiu technológiu pre zvonenie, ktoré spočíva v bezkontaktovom snímaní polohy zvonu pomocou indukčných sond.
Keďže riadiaca elektronika je navrhnutá tak, aby bola schopná riadiť činnosť motora v rozsahu teploty od -35°C do +40°C , pohon spoľahlivo odoláva poveternostným podmienkam.
Mikroprocesor riadi činnosť triakov, pomocou ktorých je ovládaný motor, čo na rozdiel od stykačov (ktoré majú pohyblivý kontakt) zaručuje bezproblémovú prevádzku. Po zapnutí zvonu elektronika pomocou sond testuje stav zvonu, tj. či je zvon bez pohybu. To zaručí, že motor nedostane protizáber. Vplyvom tejto funkcie nemôže dôjsť k poškodeniu pohonu a vešiaka zvonu.

Pre samotný pohon firma využíva asynchronný motor alebo lineárny motor. Pohon pomocou lineárneho motora nemá žiadne fyzické spojenie so zvonom (krútiaci moment je prenášaný na vešiak zvonu cez vzduchovú medzeru cca.:5 mm). Spomínaný pohon sa maximálne približuje k ručnému ťahaniu zvonu - jeho chod je kľudný a bez vibrácii. Ďalšou výhodou lineárneho motora je, že po vypnutí zvonu sa lineárny motor zmení na brzdu. Jemne zvon zastaví a zvon nezvoní dlho na jednu stranu.
Pri obhliadke zvonov firma doporučí najvhodnejší pohon podľa konkrétneho stavu zvonov, konštrukcie a základnej stolice.

Princíp práce lineárneho motora spočíva v magnetickej levitácii , čiže bezdotykovo sa cez vzduchovú medzeru prenáša sila na platňu, ktorá je ukotvená o vešiak zvonu. Vzduchová medzera zmierňuje rázy a elektronika tým , že dĺžku impulzov vie meniť pre každý zvon samostatne, zníži hlučnosť zariadenia na minimum. Tým , že vzdialenosť motora od platne sa dá nastaviť, je možné veľkosť prenášanej sili meniť podľa konkrétneho zvonu.

 

Video zachytávajúce nami realizované pohony zvonov:

 

Prečítané 7366 krát