Vešiaky zvonov

1

Pri obhliadke konkrétneho stavu zvonov na vašej veži zistíme, či je potrebné prerábať vešiaky (zavesenia zvonov), ktoré bývajú z rôznych dôvodov nevyhovujúce.
Na vhodnosť prerábania vešiakov vplýva ich kvalita vyrobenia , kvalita ložísk, výška podvihnutia (čo je jeden z najdôležitejších faktorov, ktorý určuje krok zvonu , jeho dôstojnosť a dobu, počas ktorej sa zvuk môže vylievať zo zvonu ). Nakoľko takmer každý zvon je svojimi rozmermi a váhou jedinečný, výška podvihnutia sa určuje z dlhodobých skúseností nášho majstra zvonára.
Zlé podvihnutie má za následok to, že zvon zvoní na jednu stranu, alebo sa ozýva na jednu stranu dvakrát. Túto chybu niektoré firmy riešia uviazaním srdca, čo je najnebezpečnejšie pre zvon, pretože sila úderu je veľmi vysoká a často dochádza k prasknutiu zvonu. Ďalším chybným riešením je lomené srdce s protiváhou, ktoré zmení krok zvonu a jeho silu približne o 40% - stráca sa dôstojnosť zvonu.
Od prvej elektrifikácie zvonu, ktorú sme dokončili v roku 1965, sme nikde neuviazali srdce a tiež nám nikdy nepraskol zvon.
Novovyrobený vešiak je uložený do vysokokvalitných dvojradových - výkyvných ložísk trojkovej rady, ktorá je zosilnená a bezúdržbová.
Pri prerábke el. pohonu zvonu upravujeme aj srdcia zvonov, kde vybrúsime výtlky a nastavíme potrebnú výšku bitia srdca o zvon .Srdce sa o držiak pripevní pomocou hrubej kože, čo zaručí stabilitu a chod bez rôznych pazvukov. Pri zlom nastavení výšky bitia často dochádza k prasknutiu zvonu. A pri veľkom bočnom výkyve srdca sa zvon zbytočne ničí.
Pokiaľ je základná stolica drevená a je stará, naša firma Vám túto stolicu opraví a spevní, čo je potrebné pre dlhodobý a bezporuchový chod zvonov.
Naše dlhoročné skúsenosti zaručujú kvalitné vyhotovenie spomínaných skutočností, odborné a citlivé zaobchádzanie so zvonom.

Prečítané 2077 krát