Follow Us

Svetelná tabuľa

1
  • Komunikácia s veriacimi na prahu 21. storočia
  • Slúži na zobrazenie piesní, veršov, žalmov atď
  • Možnosť zobrazenia 5 000 piesní, veršov, žalmov atď
  • Obsahuje 10 riadkov x 20 stĺpcov
  • Komunikácia tabule s obslužným zariadením je bezdrôtová
  • Obslužné zariadenie obsahuje slot pre SD kartu
  • V obslužnom programe pre Windows možno napísať jednotlivé texty spojené do slajdu, uložiť na SD kartu a zobrazovať na svetelnom panely v priebehu bohoslužby
  • Osvetlenie písmen sa reguluje od 10%-100%
  • rozmer svetelnej tabule 1100 mm x 1200 mm

Prečítané 3445 krát