Osvedčenie elektrického pohonu zvonu

1

Na prezentovaných obrázkoch sa nachádzajú skenované dokumenty , ktoré sú nevyhnutné pre začatie prác spojenými s elektroinštaláciu zvonov ako aj akejkoľvek inej opravnej práci na elektroinštalácii akéhokoľvek objektu.

Dokument : "Oprávnenie " tento dokument zaručuje , že firma ktorá ho vlastní je schopná opravovať elektroinštaláciu a jej súčasti a tieto schopnosti preukázala Technickej Inšpekcii , ktorá na základe kladného posudku vydala toto oprávnenie .
Začiatkom roka 2007 vošiel do platnosti zákon ktorý dovoľuje zasahovať do existujúcej elektroinštalácie a jej prvkov len osobe ktorá vlastní toto oprávnenie. V inom prípade objednávateľ berie na seba zodpovednosť za prípadné škody.

Dokument: "Osvedčenie o konštrukčnej dokumentácii typu technického zariadenia"  Technickou Inšpekciou bolo zariadenie pre elektrický pohon zvonov  ich riadenie, automatické ovládanie, výrobu nového vešiaka (konštrukcie ktorá drží zvon) a držiaka srdca posúdené ako zariadenie, ktoré pre bezpečný chod (z hľadiska bezpečnosti práce ako aj bezpečnosti zvona) nevyhnutne potrebuje "OSVEDČENIE TYPU" v ktorom Technická Inšpekcia posúdi či dané zariadenie vyhovuje všetkým technickým normám z hľadiska bezpečnosti práce ako aj z hľadiska bezpečnej prevádzky. Čiže bol posúdený pohon zvonu pomocou lineárneho motora, prevedenie zavesenia zvona , prevedenie zavesenia srdca, prevedenie a technické parametre pre vyrobenie nového vešiaka , riadiaca jednotka a ovládacia jednotka.
Na základe kladných stanovísk všetkých inšpektorov v potrebných odvetviach bolo toto Oprávnenie vydané podľa paragrafu 5 vyhlášky č. 718/2002 Z zčl.13 STN EN ISI/IEC 17020:2005 Technickou Inšpekciou.

Dokument :"Odborné stanovisko" je dokument na základe ktorého nám vydala Technická Inšpekcia osvedčenie o konštrukčnej dokumentácii typu technického zariadenia do 6300 kg. Čiže naša firma má oprávnenie vyrobiť a namontovať technické zariadenie určené na el. pohon zvonov do váhy jedného samostatného zvona: 6300 kg.


Na základe všetkých týchto dokumentov ktoré vlastní firma Elmont - Albín Ivák  Vám v prípade dokončenia elektrifikácie zvonov  firma vydá "Vyhlásenie o zhode" v ktorom je uvedené podľa akých osvedčení vyrobila a namontovala zariadenie a že toto zariadenie je aj podľa týchto osvedčení vyrobené.

Viac v tejto kategórií: Kontakt »