Follow Us
1
V prípade potreby vieme zhotoviť novú základnú konštrukciu, na ktorú sa montujú zvony. Táto konštrukcia obsahuje odtlmujúce prvky a jej tvar vychádza z našich dlhoročných skúseností. Základné konštrukcie budujeme buď oceľové alebo dubové. Dubové sú vyrábané z dubového masívu s použitím presných tesárskach spojov. Dubové konštrukcie z veľkej časti absorbujú nežiadúce vibrácie.  
1
V prípade, že zvon spustí na el. pohon firma, ktorá má málo skúseností, alebo ktorej ovládací systém je na nízkej úrovni, zvon sa nedokáže ťahať pri každých poveternostných podmienkach do potrebnej výšky. Firma sa uchýli k uviazaniu srdca, čo je najčastejší dôvod prasknutia zvonu, pretože srdce búcha na zvon veľkou silou. Tieto praskliny spôsobia, že zvon prestane zvoniť. My ich vieme vybrúsiť, a následne zazvárať…
1
Odlievame nové zvony , gongy pre hodinové odbíjanie, pamiatkové tablice a iné umelecké odliatky do váhy 1000Kg. Pri odlievaní zvonov a vyrábaní hlinených foriem pre ich odliatie sa používa technológia stará viac ako 200 rokov. Kde z rôznych druhov zeme sa postupne vyrába forma pre zvon . Táto technológia je preverená stáročiami praxe a ani moderné formovacie materiály nedokážu svojimi vlastnosťami konkurovať pri odlievaní zvonov…
1
Pri obhliadke konkrétneho stavu zvonov na vašej veži zistíme, či je potrebné prerábať vešiaky (zavesenia zvonov), ktoré bývajú z rôznych dôvodov nevyhovujúce. Na vhodnosť prerábania vešiakov vplýva ich kvalita vyrobenia , kvalita ložísk, výška podvihnutia (čo je jeden z najdôležitejších faktorov, ktorý určuje krok zvonu , jeho dôstojnosť a dobu, počas ktorej sa zvuk môže vylievať zo zvonu ). Nakoľko takmer každý zvon je svojimi…
1
Pre odbíjanie vežových hodín je veľmi vhodné použiť odbíjacie gongy , ktoré majú vhodný hlas pre tento účel a veľmi ľahko sa rozoznievajú a odbíjanie pôsobí veľmi lahodne . Výhodou odbíjacích gongov je aj to , že odbíjacie kladivo neudiera veľkou silou o zvon (pre rozozvučanie zvona je potrebná značná sila) , ktorý sa veľmi rýchlo opotrebováva, ale malou silou rozozvučí špeciálny gong vyrobený pre…
1
Digitálne zvony spolu s hodinovým odbíjaním je ojedinelé riešenie, pri ktorom odpadá finančne náročné použitie liatych bronzových zvonov, alebo nákladné rekonštrukcie zvonových zariadení . Ponúkaný systém obsahuje štyri zvony, hodinové odbíjanie, dennú automatiku (prostredníctvom ktorej sa dá zvoniť automaticky v rôznych časoch napr.: ráno, na obed, večer..), pohrebovú automatiku (prostredníctvom ktorej budú zvoniť nastavené zvony v rôznych časoch, v prípade úmrtia až do pohrebu ).…