Follow Us
1
Ako vhodné elektrické kúrenia sa v kostoloch používajú lavicové kúrenia alebo kúrenie pomocou žiaričov. El. žiariče teplo len v malej miere odovzdávajú vzduchu čím veľmi prispievajú v kostoloch k ochrane malieb a zamedzujú tvorbe pliesní pretože sa v kostoloch nemení teplota v takej miere ako pri iných kúreniach. Cenovo je žiaričové kúrenie najvýhodnejšie. Lavicové kúrenia sú podstatne drahšie. Úspora energie spočíva vtom , že žiariče…
1
Komunikácia s veriacimi na prahu 21. storočia Slúži na zobrazenie piesní, veršov, žalmov atď Možnosť zobrazenia 5 000 piesní, veršov, žalmov atď Obsahuje 10 riadkov x 20 stĺpcov Komunikácia tabule s obslužným zariadením je bezdrôtová Obslužné zariadenie obsahuje slot pre SD kartu V obslužnom programe pre Windows možno napísať jednotlivé texty spojené do slajdu, uložiť na SD kartu a zobrazovať na svetelnom panely v priebehu…
1
Pre kostoly, ktoré nemajú ozvučený priestor alebo ozvučenie je nevyhovujúce, ponúkame návrh, dodanie a montáž ozvučenia. A to mikrofónov, mikrofónov na vysielačku, oltárnych mikrofónov, zosilňovača, mixážneho pultu,vnútorných a vonkajších reproduktorov. Vplyvom dlhodobej spolupráce s dodávateľskými firmami sú jednotlivé prvky ozvučenia dodávané vo veľkoobchodných cenách. Naše skúsenosti sú veľmi cenné pri výbere značky, umiestnenia, výkonu a počtu prvkov ozvučenia.
1
Pri návrhu osvetlenia kostola, ako aj výbere typu svietidla či jeho polohy, treba postupovať veľmi citlivo, aby sa nenarušila atmosféra kostola . Umiestnenie svietidla by malo byť čo najmenej rušivé . Pre osvetlenie kostolov zvonka aj zvnútra využívame úsporné moderné svietidlá , ktoré sa nám najlepšie osvedčili. Spomínané svietidlá majú metalhalogénovú žiarovku, ktorej úspora energie je napr.: 150W. Metalhalogénová žiarovka svieti ako 500W halogénová žiarovka,…