Follow Us
1
Keďže v kostole bývajú často namontované veľmi drahé elektronické zariadenia ako je napríklad zosilňovač, mikrofóny, alarm, čísla, el. organ, vežové hodiny, zvonkohry, či riadiaca elektronika zvonov, je dôležité zamedziť zničenie týchto zariadení pôsobením prepätia. Toto prepätie sa eliminuje použitím prepäťových ochrán, kde systém chráni kostol ako celok a ochrany sa montujú typu B,C,D.
1
Pre automatizáciu kostolných zvonov používame najspoľahlivejšiu technológiu pre zvonenie, ktoré spočíva v bezkontaktovom snímaní polohy zvonu pomocou indukčných sond. Keďže riadiaca elektronika je navrhnutá tak, aby bola schopná riadiť činnosť motora v rozsahu teploty od -35°C do +40°C , pohon spoľahlivo odoláva poveternostným podmienkam. Mikroprocesor riadi činnosť triakov, pomocou ktorých je ovládaný motor, čo na rozdiel od stykačov (ktoré majú pohyblivý kontakt) zaručuje bezproblémovú prevádzku.…
1
Veľmi obľúbeným prvkom pri ovládaní zvonov sa stalo diaľkové ovládanie, ktoré je veľmi jednoduché a účelové. Na kostolné zvony ponúkame diaľkové ovládanie vo forme prívesku od 200 m do 1,2 km. Tieto diaľkové ovládania sú veľmi často využívané pri pohreboch, kde sa dá zvon priamo ovládať z ktoréhokoľvek miesta.  
1
Automatika, prostredníctvom ktorej môžeme ovládať zvony, obsahuje ručné ovládanie, pomocou ktorého je možné zapnúť kedykoľvek a ktorýkoľvek zvon bez ohľadu na nastavenie dennej alebo pohrebovej automatiky. Obsahuje dennú automatiku, ktorá umožňuje nastaviť ktorýkoľvek zvon aby zvonil automaticky v rôznych časoch (napr.: ráno, na obed, večer..), pohrebovú automatiku, (prostredníctvom ktorej budú zvoniť nastavené zvony v rôznych časoch, v prípade úmrtia až do pohrebu ).